top of page

p o r t f o l i o

portfolio | Mei architects and planners | 2016 - 2019
o n t w e r p   |   M e i   a r c h i t e c t s   a n d   p l a n n e r s
Een greep uit het brede scala aan projecten waar ik als technisch architect bij betrokken ben geweest met diverse werkzaamheden, varierend van het ontwerpproces tot en met de uitvoering en esthetische begeleiding, met een focus op de technische uitwerking en begeleiding van de ontwerpen.
portfolio | Rutten van der Weijden | 1999 - 2016
o n t w e r p   |   A r c h i t e c t e n b u r e a u   R u t t e n   v a n   d e r   W e i j d e n
Een greep uit het brede scala aan projecten waar ik als technisch architect bij betrokken ben geweest met diverse werkzaamheden, varierend van het ontwerpproces tot en met de uitvoering en esthetische begeleiding, met een focus op de technische uitwerking en begeleiding van de ontwerpen.
portfolio | Ector Hoogstad architecten | 1996 - 1999
o n t w e r p   |   E c t o r   H o o g s t a d   A r c h i t e c t e n
Een greep uit het brede scala aan projecten waar ik als technisch tekenaar bij betrokken ben geweest met diverse werkzaamheden, varierend van het ontwerpproces tot en met de uitvoering, met een focus op de technische uitwerking.
bottom of page