top of page

B l e k e r s s i n g e l   3 0   |   G o u d a

herbouw monumentale berging te Gouda
o n t w e r p   |

o p d r a c h t g e v e r   |

u i t v o e r i n g   |

o p l e v e r i n g   |

   buro deRAB

   Ype Daudeij

   ...

   2021

Tijdens de sloopwerkzaamheden van het pand aan de Boelekade 42 te Gouda is de monumentale berging in de tuin van de Blekerssingel 30 ingestort.

 

De eigenaar van de ingestorte berging is voornemens deze in originele staat, zoals deze er voor het instorten stond, te laten herbouwen. Hierbij zullen de nog aanwezige onderdelen geheel worden hergebruikt en zullen de "brokstukken" als het ware als legostukjes weer in elkaar worden gezet.

bottom of page