top of page

a r c h i t e c t e n b u r o   d e R A B

b u r o   d e R A B

Ed de Rooij (architect, bouwkundig ingenieur), oprichter van Buro deRAB in 2019, heeft ruim 25 jaar ervaring als bouwkundig en ontwerpend allrounder bij gerenommeerde architectenbureaus als Ector-Hoogstad, Rutten van der Weijden en Mei architects and planners met een indrukwekkende projectenlijst waaraan hij heeft meegewerkt. Met een gedegen kennis van constructie en installaties en de nodige gedrevenheid is hij een sterke gespreks- en sparringpartner voor ieder bouwproject.

s a m e n w e r k i n g

Geen enkel gebouw wordt door slechts 1 persoon gerealiseerd. Daarom staat samenwerking centraal in het werk van buro deRAB en wordt er bij ieder project samenwerking gezocht met verschillende partners en disciplines in de architecten- en bouwbranche. Zo staat er altijd een sterk team van vakkundige mensen klaar om vorm te geven aan de wensen van de opdrachtgever en om alle facetten van de opdracht in te vullen.

o p d r a c h t g e v e r s

 

Tot de opdrachtgevers van buro deRAB rekenen zich onder andere projectontwikkelaars, particulieren, architecten, aannemers en ondernemers. Op die manier is geen opdracht hetzelfde wat ook de reden is van de gevarieerde lopende projecten, van een kleinschalige verbouwing van een enkele woning tot de herbestemming van een monumentaal bankgebouw tot een hotel met ruim 100 kamers.

o n t w e r p   &   u i t w e r k i n g

  

 • Onderzoeken | archief, bouwkundig, bouwhistorie, locatie, bestemmingsplan.

 • Ruimtelijke onderbouwing.

 • Ontwerp en uitwerking.

 • Bouwbesluittoets.

 • Overleg Welstand- en Monumenten.

 • Esthetische begeleiding.

v e r g u n n i n g e n

 • Omgevingsvergunning.

 • Brandveilig gebruik bouwwerk.

 • Principeverzoek.

 • Milieuvergunning.

o n d e r s t e u n i n g

  

 • Bouwkundige opname.

 • Technisch beheer.

 • Ondersteuning derden | ontwerp & uitwerking.

IMG_20201213_203624_961.jpg

Ed de Rooij   -   architect   -   eigenaar:

"Het laatste decennium heb ik mij veelal gericht op de  H E R B E S T E M M I N G  van  M O N U M E N T A L E  gebouwen."

Voor een compleet overzicht van werkverleden en projecten zie onderstaand CV en projectenlijst.

" Waar kan buro deRAB u mee helpen?"

bottom of page